Photocell curtains - Supervised
Cedes Fotocellridå Lift LI 2000mm
Övervakad, komplett 2000mm
A00147558
Fotocellridå CH1730 WECO/WELIG KAT 2A
1730mm komplett med aggregat
A00170348
Fotocellridå CH1730 WECO/WELIG KAT 2J
1730mm Inkl J profil
A00170548
Fotocellridå CH1840 WECO/WELIG KAT 2A
1840mm komplett med aggregat
A00174628
Fotocellridå CH1840 WECO/WELIG KAT 2J
1840mm komplett med aggregat
A00174636
Fotocellridå Lift LI 1730mmm
Övervakad, komplett 1730mm
A00170468
Relälåda cedes inkl klass 2 ridå
A00167748
Relälåda cedes klass 2 exkl ridå
A00169132